miércoles, 4 de septiembre de 2013

SALVATGES
Mou-te com t’ ho diu ningú,
et duré camps d’ herba, observarem
com els anys passen, imprudents
saludarem al risc que ens omplirà
el parlar d’ esgarrinxades:
‘ribarem a dir que ens estimem.griFOLL