domingo, 1 de septiembre de 2013

HERB D’ OSA FA DE PENSAR
fuma borda l’herb d’ osa
flocs de posí posa en pipa
i re xuma, s’ endorm xi,
n’ esbroma als fantàsmits,
los onstres  o quatre i en
unt de mar neres d’ untar sí
bat i nar i l’ oliosa ment li fa
fi pèl de granja l’ art oma
boscà res cords de corral
que somia d’ ah iri no torn
temps n’ era que és pica
a sant nin ot del posa-hi cofins
prim sipis  purins i renormes
i lleis tot cohibit sgriFOLL